با توجه به اینکه ارسال کالاهای این فروشنده توسط فروشگاه سلطانیه انجام می‌شود، رویه‌های ارسال این فروشنده همانند رویه‌های ارسال فروشگاه سلطانیه می‌باشد.
شما می‌توانید رویه‌های ارسال فروشگاه سلطانیه را در لینک زیر مشاهده کنید: رویه‌های ارسال

بستن
مقایسه